Välj en sida

Efter moget övervägande…

Nej egentligen inte. Jag har jobbat med marknadsföring och olika inkomstkällor på nätet i mer än 3 år, men alltid jobbat på engelska och mest riktat till USA och andra engelskspråkiga länder. Men varför inte Sverige? Jag har inget bra svar på det, men nu är det i alla fall dags. Det är glädjande att se fler och fler bloggar och sidor som pratar om marknadsföring på nätet på svenska, och jag har bestämt mig för att dela med mig av det jag kan.

Nu är det väl så att många av de större inkomstmöjligheterna är internationella, och man får finna sig i att mycket av ens eget jobb får utföras på engelska, men för många kan det vara ett bra stöd att komma igång och få support på det egna språket.

Och härmed är det beslutat!