Välj en sida

Inte många dagar efter att jag skrivit om hur sårbart vårt samhälle har blivit, måste jag konstatera att den nya livlinan för landsbygden är ett fungerande bredband.

Jag är inte helt övertygad om att det är bra! Men för att vi på landsbygden ska vara någorlunda konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, i affärslivet och i samhället i stort, så krävs ett fungerande och väl tilltaget bredband.

Rent tekniskt finns det idag ett flertal tekniska lösningar beroende på var man är bosatt, och anledningen till att jag själv tar upp detta ämne idag, är att vi fick vår fiber installerad och klar i fredags. 100 mbit är inte fy skam 🙂

Men det finns som sagt många BRA lösningar utan att ha tillgång till fiber också. Men det borde vara en rättighet för ALLA på landsbygden att ha en fullgod lösning. I takt med att Telia monterar ner koppartråden och experimenterar med mobila lösningar, försvinner möjligheten för många att hålla kontakt med omvärlden på ett bra sätt. Att arbeta hemifrån via Internet är inte att tänka på. Det för de flesta självklara sättet att sköta sina bankaffärer fungerar inte. I en tid när bankerna till och med slutar med kontanter, kan det här bli ett rejält problem.

Att hålla sig informerad om vad som händer ute i världen, begränsas till TV och Radio i bästa fall, vilket leder till att den egna valfriheten begränsas till ett urval någon annan serverat. Upprätthålla en bra kommunikation med släkt och vänner försvåras och gör att det virtuella avståndet ökar markant.

Det finns många fler exempel på hur livet på landsbygden begränsas utan bra IT-infrastruktur. Jag personligen tycker att den begränsningen är värre än begränsningar i kollektiva transportmedel. Så jag känner mig lyckligt lottad, och hoppas jag får dela den känslan med så många som möjligt.