Välj en sida

För att komma någon vart i affärslivet eller varför inte i vilket område som helst, så är det så mycket lättare om man har en positiv inställning till livet och de prövningar man utsätts för.

Men det är inte lätt. Vi utsätts dagligen för information som bara underbygger en negativ känsla och gör att vi själva börjar agera som förespråkare för negativism. Och hur är det själv? Är du en person som klagar på vädret, på ekonomin, regeringen osv osv? Vissa saker kan låta banala, men att förbruka energi på negativa tankar bromsar vår chans till en personlig utveckling och vår förmåga att lyckas med de vi företar oss. Det är vedertaget att man kan tänka sig till framgång, men då är hemligheten att man tänker positiva tankar. Exempelvis genom att bygga upp en bild av ett uppnått mål eller tillstånd.

Så kom ihåg att det är vi själva som avgör om något är bra eller dåligt. Ta exemplet att en händelse inträffat, stor eller liten spelar ingen roll. Vi kan konstatera ren fakta kring händelsen men med dessa fakta är det svårt att avgöra om händelsen var bra eller dålig. Säg att den var neutral. Men här kommer vår personlighet in. DU kan själv avgöra om händelsen var bra eller dålig, och oavsett konsekvenserna kommer ditt avgörande att ligga till grund för om händelsen kommer att dränera dig på energi eller vara en händelse som stärker dig och för dig ett steg närmare ditt mål. Behöver jag säga vilket beslut som var till det bättre?

Det är ditt eget val som avgör din framtid…