Välj en sida

Inom MLM och online marketing pratar man en hel del om ”mindset” och om att jobba med affirmationer. Men även inom andra områden som handlar om personlig utveckling så används tekniken. Men vad innebär det och gör det någon nytta?

Vad är en affirmation?

En affirmation (Wikipedia: (av latin affirmatio, ’försäkran’) är i nyandliga rörelser positivt färgade fraser som upprepas i tal och skrift i syfte att förbättra sin livssituation. Affirmationer utgår från tanken att man själv skapar sin verklighet och att ens tankar är det som orsakat ens nuvarande situation. I extrema åskådningar tros affirmationer till och med kunna göra människor rika.) 

Som definitionen visar, så handlar det om en tanke eller en fras som man själv bestämt sig att använda för att nå ett specifikt mål, ofta i form av en förbättrad livssituation. Många kan tycka att det här är bara ”mumbo-jumbo”, men det har många gånger visat sig att hjärnas makt på den fysiska kroppen är starkare än man kan tro. En person med en livshotande sjukdom kan genom en stark ”livsvilja” tillfriskna och ta sig igenom krisen, medan en annan person som inte har den mentala viljan att bli bra, inte tar sig igenom det. Även om det inte uttalat handlar om affirmationer, så skapar en mental styrka en fysisk reaktion.

Och är det inte så att en idrottares mentala träning handlar om att genom affirmation intala sig att matchen kommer att vinnas, eller att de svåraste hindren kommer att bli passerade med lyckat resultat?

Så i den något torftiga definitionen som Wikipedia erbjuder, kanske det egentligen bara handlar om att föreställa sig ett positivt resultat på sin prövning varefter hjärnan hjälper till att bygga upp den mentala styrkan som krävs för att nå ända fram. Så jag tycker att Wikipedias formulering kring nyandlighet, åskådningar och talet om att kunna göra människor rika är en bit ifrån sanningen om affirmationer.

Men riktigt är att affirmationer många gånger används inom just online marketing och MLM, där den egna affärsverksamheten många gånger handlar om att bli rik. Men det handlar då i min mening om att hitta ett sätt att motivera sig själv och hitta en struktur i ens arbete för att lyckas med sitt företagande. Och jag tror inte heller att någon blir rik bara genom att gå runt och intala sig det, utan det krävs åtgärder som i alla ”vanliga” företag som marknadsföring, måldefinition mm.

Om man går tillbaka till exemplet med idrottsmannen, och kanske i det här fallet en slalomåkare. Det är allmänt känt att de efter utförd banbesiktning ägnar tid till att mentalt gå igenom banan och se sig själv passera port efter port för att på så sätt förbereda både huvud och kropp för utmaningen. Det finns klara likheter med personen som arbetar hemifrån med att skapa sitt eget framgångsföretag. Genom att visualisera ett önskat slutresultat och verkligen bryta ner det till detaljer som att känna doften från skinnklädseln i den skinande nya bilen så skapas ett incitament som hjälper till att bygga upp drivkraften och motivationen för att verkligen nå fram till målet. Liknelsen kan halta i vissa hänseenden, men i slutändan är det samma sak det handlar om: En visualisering av målet som hjälper hjärnan att med större kraft utföra de fysiska åtgärderna för att nå målet.

Så ska jag ha en egen affirmation?

Jag tycker absolut att man bör försöka sig på en egen affirmation. Om inte annat bara för att bygga upp en positiv känsla genom att välja en fras som ”jag är snygg”, ”jag är så nöjd med att…” eller liknande.  Du kommer snart att se vilken kraft hjärnan har. Se bara till att hålla ut tillräckligt länge. Minst 2 veckor kan behövas men gärna fler. Ju längre du håller liv i din affirmation, desto större blir belöningen!

photo credit: Leonard John Matthews via photopin cc